Blog I

Objednanie Predmetu nájmu je možná prostredníctvom on-line formulára umiestneného na webovom sídle www.sleepinvan.sk alebo prostredníctvom elektronickej pošty na adrese ahoj@sleepinvan.skObjednanie Predmetu nájmu sa považuje za záväzné potvrdením objednávky Prenajímateľom a uhradením zálohy Nájomcom v zmysle článku III., odseku 2, písm. a) a b) tejto Zmluvy. Predmetom nájmu je v zmysle tejto Zmluvy prenájom nasledovného motorového vozidla Nájomcovi:  Značka/model: Mercedes-Benz Marco Polo,

Viac

Objednanie Predmetu nájmu je možná prostredníctvom on-line formulára umiestneného na webovom sídle www.sleepinvan.sk alebo prostredníctvom elektronickej pošty na adrese ahoj@sleepinvan.skObjednanie Predmetu nájmu sa považuje za záväzné potvrdením objednávky Prenajímateľom a uhradením zálohy Nájomcom v zmysle článku III., odseku 2, písm. a) a b) tejto Zmluvy. Predmetom nájmu je v zmysle tejto Zmluvy prenájom nasledovného motorového vozidla Nájomcovi: Značka/model: Mercedes-Benz Marco Polo

Viac